Trzebien

TRZEBIEŃ – wies polozona 4,5 km na pólnoc od Dolic i 15 km na poludniowy wschód od Stargardu.


TRZEBIEŃ (Lupoldsruh) - village in about 4,5 km north from Dolice and south-east from Stargard city.